Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku (LogomoByrå)

Venyttelystä yleisesti

Venyttely yhdistetään usein itse liikuntasuoritukseen ja sen katsotaan edesauttavan itse suoritusta. Ennen liikuntasuoritusta tehdyn venyttelyn hyödyistä ei ole tieteellistä näyttöä ja moneen suoritukseen siitä saattaa olla jopa haittaa. Tärkeintä ennen suoritusta on riittävän tehokas lämmittely. Myös suorituksen jälkeen on tärkeää kevyt loppuverryttely esimerkiksi pienen lenkin muodossa. Joillekin sopii myös venyttely liikuntasuorituksen jälkeen, mutta parhaan hyödyn venyttelystä saa aivan omana harjoituksenaan.

Venyttelyn hyötyjä ovat esimerkiksi

 • verenkierto paranee
 • lihasten lepopituus palautuu
 • liikkuvuus lisääntyy
 • rentoutuminen.

Urheilijoilla kuten myös kuntoilijoilla monet vaivat, varsinkin alaselkäkivut, saattavat johtua liian kireistä reisilihaksista. Kun kireydet poistetaan tehokkaalla stretching-venyttelyllä, poistuvat myös ongelmat, elleivät ne ole jo aiheuttaneet pysyviä muutoksia selän rakenteissa. Jotta pysyviä muutoksia ei pääsisi syntymään, täytyy oikeaoppinen venyttely opetella jo juniori-iässä.


Venyttelyn muotoja

Junioreille tehtävä kireystesti paljastaa olemassa olevat kireydet. Testauksen jälkeen annetaan venyttelyohjeet. Vanhemmilla junioreilla ja aikuisilla voidaan venyttelyä tehostaa passiivisella venyttelyllä, jossa asiantuntijan tekemät venytykset aukaisevat kireydet. Tavalliselle kuntoilijalle ja ei-kuntoilijallekin sopii hyvin sohvaperunavenyttely.

Venyttelytapoja on useita ja niitä on mahdoton laittaa paremmuusjärjestykseen. Yksi sopii yhdelle, toinen toiselle. Keskitymme Näillä sivuilla keskitytään stretching-venyttelyyn, josta meillä on monivuotinen kokemus sekä huippu-urheilijoiden että tavallisten kuntoilijoiden parissa.

STRETCHING = JÄNNITÄ – RENTOUTA – VENYTÄ

Passiivinen venyttely

Passiivinen venyttely on avustettua venyttelyä, jossa keskitytään seuraaviin lihasryhmiin:

 • Takareidet
 • Pakarat
 • Lähentäjät
 • Selän suuret lihakset
 • Etureidet
 • Lonkankoukistajat

Ensimmäisellä kerralla venyttely kestää noin puoli tuntia, jota seuraa toiset puoli tuntia kestävä analysointi ja ohjaus. Asiakas saa mukaansa kirjalliset ja kuvalliset ohjeet, joissa korostetaan kireimpien lihasryhmien omatoimista venyttelyä. Seuraavilla kerroilla paitsi analysoidaan kehitystä myös annetaan mahdolliset uudet ohjeet omatoimiseen venyttelyyn.

Muutaman viikon väli on luonnollista venyttelyjen välillä, jotta jotain kehitystä ehtisi myös tapahtua. Toisinaan esimerkiksi aktiiviurheilijalle saatetaan tehdä lyhyen ajan sisällä useampi passiivinen venyttely, jotta kireät lihakset saadaan nopeammin auki. Passiivinen venyttely sisältää myös kireyksien testauksen. 

Kireyksien testaus

Kireyksien testaus suoritetaan yleensä urheilijoille ja usein koko joukkueelle, jolloin valmentajat voivat suunnata venyttelyn ohjeiden mukaan joukkueen kannalta tuloksellisemmaksi. Joukkuetestauksiin sisältyy tavallisesti venyttelyn opetus stretching-venyttelyn mukaisesti, josta joukkue saa myös kirjalliset ja kuvalliset ohjeet. Seurantatestaus suoritetaan 2-3 kk:n kuluttua.

Testauksessa arvioidaan asteikolla 1 – 5 (1=huono, 5=kiitettävä)

 • Takareidet
 • Pakarat
 • Lähentäjät
 • Selkä
 • Etureidet
 • Lonkankoukistajat

Palaute/analyysi on testaajan objektiivinen arvio. Erikokoisille ja -muotoisille ihmisille ei ole luotettavia mittareita kenttätyöhön. Testipaketin hinta on yli 10 hengen ryhmälle 30 € /  testattava, hinta edellyttää ryhmän testausta non-stoppina.

Ota yhteyttä

Sohvaperuna­venyttely

Tämä venyttely on kotioloihin sovellettu stretching-venyttely, siis jännitä – rentouta – venytä-menetelmä. Jännitykseen riittää noin puolella teholla tehty 10 sekunnin jännitys. Rentoutus on muutaman sekunnin rento vaihe jännityksen ja venytyksen välissä. Venytyksen kestoksi riittää yleensä noin puoli minuuttia. Venytyksen keskellä voi myös tehdä lyhyitä jännityksiä, jotka edesauttavat lihaksen venymistä. Venytyksen pitää tuntua, mutta ei sattua.


Tästä se alkaa!

Alkuasento

1.

Nouse istumaan. Pidä polvet hieman koukussa, koska venytyksen on tarkoitus kohdistua selkään, ei takareisiin. Pidä leuka kiinni rinnassa. Tämän venytyksen jännitys vaatii jonkin taustatuen, jota vasten jännitys suoritetaan ojentamalla selkää, mutta venytyksen voi tehdä ilman jännitystäkin.

2.

Laske toinen jalka kuvan mukaisesti lattialle ja pidä toinen jalka suorana sohvalla. Anna lantion painua vähitellen alemmaksi. Jännityksen saat aikaiseksi painamalla suorana olevaa jalkaa sohvaa vasten. Tämä venytys saa kestää parikin minuuttia. Käänny ja venytä toinen lonkankoukistajalihaksisto.

3.

Pidä sama asento sohvalla, mutta tartu kädellä nilkasta kiinni. Pidä lantio riittävän alhaalla, niin jalkaa ei tarvitse vetää voimakkaasti takamusta kohti. Jännityksen saat aikaan yrittämällä suoristaa jalan käden estäessä suoristamista. Käänny ja venytä toisen jalan etureidet.

4.

Nouse ylös ja aseta toisen jalan kantapää sohvan käsinojalle. Pidä polvi hieman koukistettuna niin venytys kohdistuu itse lihaksistoon. Taivuta ylävartaloa selkä suorana kohti reittä. Jännityksen saat aikaiseksi painamalla kantapäätä kohti käsinojaa. Venytä toinen jalka samoin.

5.

Aseta toinen sääri käsinojalle käsinojan suuntaisesti. Notkista tukijalkaa hieman ja kumarru eteenpäin. Jalan painaminen käsinojaa vasten toimii jännittämisenä. Venytä toisen jalan pakaran ja reiden ulkosivun lihakset samoin.

6.

Aseta kuvanmukaisessa asennossa päkiän alle Remes tai mikäli pohje on kovin kireä, ohuempi Mäki. Nojaa eteenpäin tukien käsinojaan. Pyri pitämään venytettävä jalka suorana ja kantapää lattiassa. Jännitys suoritetaan varpaille nousemalla. Venytä toinen pohje samoin.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

VireCor Oy (2815125-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Vire
0400797791
sami@venyttely.fi

Henkilörekisterin nimi

VireCor Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

VireCor Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sami@venyttely.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.